Östersjöns fiskbestånd tynar bort. Torsken är nästan försvunnen. Sill och strömming minskar snabbt. De senaste decennierna har vi sett ålen närapå försvinna, samtidigt som lax och gädda är illa ute. Ny forskning visar att det inte finns någon tid att vänta.

Sverige, som ofta framställer sig självt som ett ledande land i miljöfrågor, måste visa ledarskap för att hejda den katastrofala utvecklingen för Östersjöns fiskbestånd. Ansvaret vilar tungt på regeringen. Så varför händer inget?

Läs stiftelsens debattartikel Regeringen måste rädda fiskbeståndet i Östersjön i Altinget.