Den Goda Sillen 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

DenGodaSillen_logo_inverterad03-01

Sill, eller strömming som den kallas norr om Kalmarsund, är en av få marina arter som anpassat sig till Östersjöns bräckta vatten. Trots att beståndet minskat till historiskt låga nivåer och kustfisket är i kris, väljer Sverige att avvakta med att vidta åtgärder. Politiker och makthavare kan vända den negativa utvecklingen. 

Med ”Den goda sillen” vill BalticWaters2030 belysa problemen med dagens fiskeförvaltning, och presentera lösningar. Läs om våra fiskeripolitiska råd här.
Det är dags att agera nu, innan det är för sent.

Detta kan du göra för sillen

 • Kontakta en politiker. En klassisk, men ack så viktig uppmaning. Politiker på alla nivåer är viktiga för att skapa förändring. Makthavare inom kommuner, riksdag och EU-parlament måste höra att det finns en klar opinion för att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

  För direktkontakt med politiker är mejladressen generellt: förnamn.efternamn@kommunnamn.se, förnamn.efternamn@riksdagen.se, eller förnamn.efternamn@europarl.europa.eu
  Här hittar du kontakter till ansvariga inom kommuner.
  Här hittar du kontakter till ledamöter i riksdagen
  Här hittar du kontakter till ledamöter i EU-parlamentet.

 • Tipsa en journalist. Be en journalist att skriva om sillen, eller att undersöka något speciellt du undrar över. Exempel på intressanta uppslag är hur de olika partierna ställer sig till industrifisket i Östersjön eller varför ingen drar i nödbromsen, trots att sillen nu visar liknande tecken som Östersjötorsken gjorde innan beståndet kollapsade. Det vore också viktigt att undersöka varför försiktighetsansatsen inte följs.

 • Sprid information. Dela artiklar och material i sociala medier så att fler blir uppmärksammade på sillens situation, och så att andra ser att vi är många som bryr oss. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev, vår Twitter och vår Facebook.

Det här kan våra politiker göra nu

 • Samla stöd bland andra Östersjöländer för lägsta möjliga kvoter. Ministerrådet brukar besluta om högre kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna. Det är nu dags att föreslå lägre kvoter. 

 • Agera inom ramen för BALTFISH. Arbeta för att fler Östersjöländer uppmärksammar populationernas utsatta situation. 

 • Snabba på nationella processer. Agera direkt baserat på kunskapen som redan finns.

 • Flytta ut trålgränsen. Genomför omgående begränsningar av industrifisket i skärgårdarna. I Östersjöbrief 31 visade vi att det går att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil.

 • Arbeta för en ny förvaltning. Vänd er formellt till Kommissionen och ICES för att påbörja en radikal förändring av fiskeriförvaltningen i Östersjön.

  Läs mer om våra fiskeripolitiska råd här.
  Tipsa gärna en politiker om våra förslag! 

Filmer om sillen i Östersjön

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.  Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

5-1

I havet

3-2

På land

4-1

Längs kusten

11

Opinionsbildning

Back to top Arrow