Den Goda Sillen 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

DenGodaSillen_logo_inverterad03-01

Sill, eller strömming som den kallas norr om Kalmarsund, är en av få marina arter som anpassat sig till Östersjöns bräckta vatten. Trots att beståndet minskat till historiskt låga nivåer och kustfisket är i kris, väljer Sverige att avvakta med att vidta åtgärder. Politiker och makthavare kan vända den negativa utvecklingen. 

Med ”Den goda sillen” vill BalticWaters2030 belysa problemen med dagens fiskeförvaltning, och presentera lösningar. Läs om våra fiskeripolitiska råd här.
Det är dags att agera nu, innan det är för sent.

Detta kan du göra för sillen

 • Kontakta en politiker. En klassisk, men ack så viktig uppmaning. Politiker på alla nivåer är viktiga för att skapa förändring. Makthavare inom kommuner, riksdag och EU-parlament måste höra att det finns en klar opinion för att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

  För direktkontakt med politiker är mejladressen generellt: förnamn.efternamn@kommunnamn.se, förnamn.efternamn@riksdagen.se, eller förnamn.efternamn@europarl.europa.eu
  Här hittar du kontakter till ansvariga inom kommuner.
  Här hittar du kontakter till ledamöter i riksdagen
  Här hittar du kontakter till ledamöter i EU-parlamentet.

 • Tipsa en journalist. Be en journalist att skriva om sillen, eller att undersöka något speciellt du undrar över. Exempel på intressanta uppslag är hur de olika partierna ställer sig till industrifisket i Östersjön eller varför ingen drar i nödbromsen, trots att sillen nu visar liknande tecken som Östersjötorsken gjorde innan beståndet kollapsade. Det vore också viktigt att undersöka varför försiktighetsansatsen inte följs.

 • Sprid information. Dela artiklar och material i sociala medier så att fler blir uppmärksammade på sillens situation, och så att andra ser att vi är många som bryr oss. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev, vår Twitter och vår Facebook.

Det här kan våra politiker göra nu

 • Samla stöd bland andra Östersjöländer för lägsta möjliga kvoter. Ministerrådet brukar besluta om högre kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna. Det är nu dags att föreslå lägre kvoter. 

 • Agera inom ramen för BALTFISH. Arbeta för att fler Östersjöländer uppmärksammar populationernas utsatta situation. 

 • Snabba på nationella processer. Agera direkt baserat på kunskapen som redan finns.

 • Flytta ut trålgränsen. Genomför omgående begränsningar av industrifisket i skärgårdarna. I Östersjöbrief 31 visade vi att det går att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil.

 • Arbeta för en ny förvaltning. Vänd er formellt till Kommissionen och ICES för att påbörja en radikal förändring av fiskeriförvaltningen i Östersjön.

  Läs mer om våra fiskeripolitiska råd här.
  Tipsa gärna en politiker om våra förslag! 

Filmer om sillen i Östersjön

Projektmaterial

23 maj 2022   Östersjöbrief 42: Hundra miljoner i skattepengar till verkningslös fiskerikontroll
9 maj 2022   Östersjöbrief 41: Skriv under för att rädda Östersjöfisken 
9 maj 2022   Kampanj: Hjälp oss rädda Östersjön - Stoppa industrifisket
29 april 2022   Östersjöbrief 40: Borde fisken i Östersjön bli fiskmjöl?
28 april 2022   Debattartikel: Regeringen måste rädda fiskbeståndet i Östersjön
19 april 2022   Stiftelsens remissvar om sänkt skatt för industritrålare
12 april 2022   Östersjöbrief 39: Forskningen visar behov av akuta åtgärder
10 mars 2022   Östersjöbrief 38: Därför skyddas inte Östersjöfisken
2 februari 2022   Östersjöbrief 37: Myter om industrifisket i Östersjön
26 januari 2022   Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022
27 december 2021   DN Debatt ”En industritrålare fångar mer än 413 svenska fiskebåtar”
20 december 2021   Östersjöbrief 36: Vägen till en bättre fiskeripolitik 2022
19 december 2021   DN Debatt ”Stoppa trålarna i Östersjön innan det är för sent”
30 november 2021  Fem målsättningar för en ny fiskeripolitik
21 oktober 2021   Östersjöbrief 35: En sillkollaps kan hota Östersjöns ekosystem
12 oktober 2021   Kommentar på nästa års fiskekvoter
30 september 2021   Att veta inför nästa års fiskekvotförhandling
23 september 2021   BalticWaters2030 svarar på samråd avseende fiskemöjligheter för 2022
15 september 2021   Debattartikel i SvD: Värna sillen - flytta ut gränsen för trålning 
13 september 2021   Östersjöbrief 34: Miljö och kustfiske under fortsatt hög press
7 september 2021   BalticWaters2030´s fiskeripolitiska råd
21 juni 2021   Östersjobrief 33: Skattepengar går till att försätta Östersjön i kris
11 juni 2021   PM: Vi har inte tid att vänta, sillen i Östersjön måste skyddas nu

31 maj 2021   Östersjöbrief 32: Fem tunga skäl att begränsa sillfisket
20 maj 2021   Östersjöbrief 31: Sverige kan flytta ut trålgränsen, men politisk vilja saknas
29 april 2021   Östersjöbrief 30: Sillen - ännu en fiskart på väg mot kollaps?
19 februari 2021   Östersjöbrief 29: Hög til att rädda strömmingen och sillen

 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.  Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

5-1

I havet

3-2

På land

4-1

Längs kusten

11

Opinionsbildning

Back to top Arrow