BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar för en friskare Östersjö. Projekt genomförs på land, längs kusten och i havet, helt i BalticWaters2030s regi eller i samverkan med universitet, myndigheter och organisationer. Läs mer om stiftelsen, vårt arbete, våra samarbetspartners och vår grundare nedan.