Om BalticWaters2030

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskebestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. Läs mer om vårt arbete här.

BalticWaters2030s styrelse och medarbetare har alla lång erfarenhet av att utveckla och genomföra miljö- och forskningsprojekt – på land och i vattnet. Det finns också lång erfarenhet av att bedriva kommunikations- och opinionsbildande arbete för att öka kunskap om havet och dess utmaningar för att beslut ska bli tagna och åtgärder genomförda.

BalticWaters2030s styrelse består av:
Otto von Arnold, Styrelseordförande
Konrad Stralka, Verkställande ledamot
Marie Berglund, Ledamot
Ragnar Elmgren, Ledamot
Per Larsson, Ledamot
Anna Rosenqvist, Ledamot

Medarbetare:
Konrad Stralka, Verkställande ledamot BalticWaters2030
E-post:  konrad.stralka@balticwaters2030.org
Tel: +46 (0)70 750 23 31

Madeleine Kullenbo, Kommunikationsansvarig BalticWaters2030
E-post: madeleine.kullenbo@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)735 26 73 43

Följ oss gärna

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow