Flera av Östersjöns arter står inför ett akut hot. På bara fyra år har sillbeståndet i centrala Östersjön minskat med 40 procent, och det västra sillbeståndet är nära kollaps. Torskbestånden har kollapsat, ålen är utrotningshotad och flera andra viktiga arter visar dramatiskt sjunkande siffror.

Här presenterar BalticWaters2030 nödvändiga åtgärder och information om det fiskeripolitiska året 2022. Det är dags att vända på alla stenar för att värna Östersjöns miljö och arter.