Östersjön är ett unikt hav med speciella förutsättningar. Livet i Östersjön påverkas av de ca 90 miljoner människorna som lever i avrinningsområdet och nyttjar havet. Här har vi samlat intressant fakta om Östersjön och hur fiske och annan mänsklig aktivitet påverkar ekosystemet.