De senaste årtiondena har en specialisering inom jordbruket lett till att gårdar runt Östersjön huvudsakligen producerar antingen grödor eller ägnar sig åt djurproduktion som huvudsaklig produktionsgren. Specialiseringen har lett till att regioner, och ibland hela länder, antingen har underskott av näringsämnen (områden som specialiserat sig på växtodlingsproduktion) eller överskott (områden som specialiserat sig på djurproduktion).

Går det att återföra näringsämnen från djurgödsel till jordbruket mer effektivt, och därmed minska näringsläckaget och beroendet av konstgödsel? Går det samtidigt att skapa mervärden för bönder där överskottet av gödsel, som tidigare varit ett problem, kan bli en lönsam produkt? Det undersöker BalticWaters2030 tillsammans med SLU och RISE!

Läs mer om projektet Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel i Svenska Dagbladets bilaga Rädda Östersjön här.