Kvoterna ett hårt slag mot Östersjön

Nu har Östersjöländerna beslutat om fiskekvoter för 2023. Resultatet är ett fortsatt riskfyllt fiske på höga kvotnivåer som riskerar Östersjöns födobas – sillen.

Havet som studieplats

Möt Jonna Källås och India Findji, masterstudenter inom projektet Levande vikar.

Östersjöbrief 48

Partianalys: Pådrivare och bromsklossar i riksdagen.
BalticWaters2030 har analyserat partiernas enkätsvar om hur de ser på fisken i Östersjön.

Ansök till höstens traineeprogram

Vill du komplettera din samhällsvetenskapliga examen med praktisk miljövetenskap och har du intresse av att arbeta i en miljö där forskning omsätts i praktiska åtgärder och sprids till beslutsfattare? Sök då till stiftelsens traineeprogram för Östersjöambassadörer! Från och med idag öppnar BalticWaters2030 för ansökningar till höstens traineeprogram. Programmet tar in två traineer och startar 19 […]