Vilka vi är

BalticWaters2030s styrelse och medarbetare har alla lång erfarenhet av att utveckla och genomföra miljö- och forskningsprojekt – på land och i vattnet. Det finns också lång erfarenhet av att bedriva kommunikations- och opinionsbildande arbete för att öka kunskap om havet och dess utmaningar för att beslut ska bli tagna och åtgärder genomförda.

BalticWaters2030s styrelse består av:
Otto von Arnold, Styrelseordförande
Konrad Stralka, Verkställande ledamot
Marie Berglund, Ledamot

Ragnar Elmgren, Ledamot
Per Larsson, Ledamot
Anna Rosenqvist, Ledamot

Medarbetare:
Konrad Stralka, Verkställande ledamot BalticWaters2030
E-mail: konrad.stralka@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)70 750 23 31

Madeleine Kullenbo, Kommunikationsansvarig BalticWaters2030
E-mail: madeleine.kullenbo@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)735 26 73 43

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow