Våra utlysningar

BalticWaters2030 driver tre utlysningsprogram för att främja forskning och öka kunskapen om Östersjöns miljö. Två av programmen stödjer forskning inom natur- och samhällsvetenskapliga ämnesområden med bäring på stiftelsens verksamhet. Traineeprogrammet syftar till att sprida miljökunskap hos nyutexaminerade studenter inom olika discipliner. Läs mer om våra utlysningsprogram nedan.