Elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters2030 en stipendietävling för skolklasser i årskurs 8 till 9.

Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

För att stödja forskning som skapar en ökad förståelse om åtgärder som kan bevara och återställa miljön i Östersjön har BalticWaters2030 ett långsiktigt program för mindre forskningsprojekt och förstudier.