Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

För att stödja forskning som skapar en ökad förståelse om åtgärder som kan bevara och återställa miljön i Östersjön har BalticWaters2030 ett långsiktigt program för mindre forskningsprojekt och förstudier.