Vector-orange

Stipendieprogram för nya forskare

BalticWaters2030 startar inom kort stipendieprogram för forskare i början av karriären

Nya forskare är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. Därför startar BalticWaters2030 ett stipendieprogram som ska stödja forskare som är i början av sin vetenskapliga karriär och som verkar för Östersjöns miljö.

Inom en snar framtid kommer stiftelsens stipendieprogram att lanseras. Håll utkik på vår hemsida för mer information eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev på vår hemsida så får du aktuell information när programmet startar!

Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

Bedriver du forskning som kan resultera i konkreta åtgärder för en friskare Östersjömiljö? Snart finns det möjlighet att söka pengar för forskningsprojekt som kan bidra med kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för minskad övergödning och fungerande ekosystem.

Back to top Arrow