Den 17–18 oktober träffas ministerrådet för att besluta om nästa års fiskekvoter. Samtidigt pågår regeringsförhandlingar om hur ansvaret för olika frågor ska fördelas mellan departement och ministrar. Nu finns möjligheten att genomföra viktiga förändringar, både för fisken i Östersjön, för att modernisera förvaltningen och för att värna det småskaliga fisket.

Vi har samlat några av de senaste artiklarna i silldebatten för att sammanfatta läget samt ge förslag på viktiga åtgärder för att vända den negativa utvecklingen för fisken och fisket.


Strömmingsbeståndet i Östersjön kan vara nära kollaps vilket skulle kunna leda till en ekologisk katastrof. Det varnar forskare för när nya fiskekvoter för strömmings- och sillbeståndet ska sättas av EU:s ministerråd. Kvotförslaget från EU-kommissionen gällande strömming/sill i Bottniska viken är på drygt 80 000 ton. Det är en minskning med 28 procent jämfört med nuvarande kvot. För centrala Östersjön är kvoten drygt 61 000 ton en ökning med 14 procent, för beståndet i västra Östersjön 788 ton, samma som nuvarande nivå.

– Kommissionens förslag bygger på redan osäkra vetenskapliga underlag, där de redan från början efterfrågat kvotrekommendationer för ett maximalt fiske. Det är otroligt riskfyllt, säger Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker på Baltic Waters 2030.

Läs hela artikeln Nya strömmingskvoter får kritik i Dagens Nyheter här.


– Vi har knappt fått en strömming på två månader, säger Dennis Bergman som försöker leva på fiske med fiskbutik och restaurang i Norrsundet norr om Gävle. Nu fiskar han abborre eftersom strömming, som skulle vara basen i verksamheten, försvunnit.

Samtidigt går 90 % av den svenska sill och strömmingsfångsten från Östersjön till djurfoder.

Hör hela inslaget i Svt Rapport.


I decennier har fiskefrågorna sorterats under landsbygdsministern och näringsdepartementet, vilka har misslyckats kapitalt med att skydda fiskbestånden i Östersjön. I dag pågår ett överfiske som rubbar ekosystemet, där torsken har kollapsat, sillen är i kris och många andra arter är under tillbakagång. Vår nya regering har nu möjlighet att korrigera utvecklingen genom att placera fiskefrågorna där de borde vara – under miljöministern.

Läs BalticWaters2030:s debattartikel Så kan Östersjön räddas från överfiske i Uppsala Nya Tidning här.


Det är en helt ohållbar situation att separera fiskefrågor helt från övriga havsfrågor. Underlaget från regeringen om en svensk ståndpunkt inför kvotförhandlingarna, som gick upp på miljö- och jordbruksutskottet samt på EU-nämnden i förra veckan, visar återigen på behovet av att flytta frågorna till miljödepartementet.

Läs artikeln Miljöorganisation: Fel minister har fiskefrågorna i Altinget här.


Fisket omsätter numera endast en miljard kronor men kostar skattebetalarna över 600 miljoner årligen. I stället för att arbeta långsiktigt för att upprätthålla beståndsstrukturer och storlekar har fokus legat på att maximera lönsamheten i den del av fiskeflottan som har de största plånböckerna. Det skriver Konrad Stralka och Beatrice Rindevall i en debattartikel i Aktuell hållbarhet. Läs artikeln Så kan nya regeringen bryta den katastrofala utvecklingen för fisket här.


Finland och Sverige borde kunna förvalta sillfisket i Bottniska viken och centrala Östersjön på samma kloka sätt som Estland och Lettland. Ett första steg är att inför ministerrådet den 17-18 oktober lyssna på forskningen och driva kravet om låga kvoter för sillen, skriver Konrad Stralka i debattartikeln Lägre fiskekvoter kan rädda sillen i Vasabladet. Läs artikeln här.

Läs mer om BalticWaters2030:s långsiktiga arbete för en fiskeripolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd här.