Fiskepolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd

Projektperiod 2020- 

Länge har EU:s fiskepolitiken dominerats av det storskaliga yrkesfiskets intressen, men sommaren 2019 stod det klart att torskbestånden i Östersjön hade kollapsat och ett nödstopp för allt torskfiske infördes. Flera åtgärder för att skydda torsken genomfördes samtidigt som samtal inleddes om vilka åtgärder som långsiktigt skulle kunna bidra till att rädda torsken i Östersjön. Men, ska vi rädda torsken i Östersjön måste konkreta åtgärder genomföras som har betydelse på kort och lång sikt.

Fiskbestånden ska enligt Havsmiljödirektivet återställas till ”god ekologisk status” och den framtida förvaltningen av Östersjöfisken ska bygga på vad ekosystemet klarar av. Men för att nå dit måste EU:s fiskepolitik tillämpas på ett nytt sätt i Östersjön. Storskaligt industrifiske och bottentrålning kan inte längre tillåtas utan bör ersättas av ett hållbart och småskaligt kustfiske. Något som kommer leda till fler arbetstillfällen utmed ostkusten och möjlighet för konsumenter att köpa lokalt fångad fisk.
 
Målet med projektet är att påverka fiskepolitiska beslut i en riktning som skyddar fiskbestånden så att de ekologiska förutsättningarna i havet styr förvaltningen. För att det ska ske måste förvaltningen av fisket i Östersjön reformeras så att fiskekvoter sätts utifrån vad ekosystemet klarar av, inte som man gör idag – en art i taget, utan någon hänsyn till hur arterna interagerar med varandra i havet. BalticWaters2030 ska sprida kunskap om förutsättningarna för de årliga kvotbesluten som fattas av EU:s fiskeministrar och hålla tjänstemän och myndigheter informerade om vetenskapliga fakta som har betydelse för havets och fiskbeståndens återhämtning. Även journalister och den intresserade allmänheten ska hållas informerade om vad som händer i politiken och hur beslut kommer påverka havet och dess fiskbestånd. 
 
Vill du veta mer, anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få vår Östersjöbrief som vi skickar ut några gånger om året. Där skriver vi om aktuella miljöpolitiska frågor som rör Östersjön samt analyserar effekter av politiska beslut och ny forskning. Tidigare publicerade briefer finns att läsa under publikationer.

Projektmaterial

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.  Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

5-1

I havet

3-2

På land

4-1

Längs kusten

11

Opinionsbildning

Back to top Arrow