Den Goda Sillen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

Den goda sillen.

Sill, eller strömming som den kallas norr om Kalmarsund, är en av få marina arter som anpassat sig till Östersjöns bräckta vatten. Trots att beståndet minskat till historiskt låga nivåer och kustfisket är i kris, väljer Sverige att avvakta med att vidta åtgärder. Politiker och makthavare kan vända den negativa utvecklingen.

Med ”Den goda sillen” vill BalticWaters2030 belysa problemen med dagens fiskeförvaltning, och presentera lösningar. Läs om våra fiskeripolitiska råd här.
Det är dags att agera nu, innan det är för sent.

Varför behövs sillen i Östersjön? Hur bestäms kvoterna? Vilken roll spelar sälen egentligen?
Läs svaren i vår FAQ.

Detta kan du göra för sillen

 • Kontakta en politiker. En klassisk, men ack så viktig uppmaning. Politiker på alla nivåer är viktiga för att skapa förändring. Makthavare inom kommuner, riksdag och EU-parlament måste höra att det finns en klar opinion för att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

  För direktkontakt med politiker är mejladressen generellt: förnamn.efternamn@kommunnamn.se, förnamn.efternamn@riksdagen.se, eller förnamn.efternamn@europarl.europa.eu
  Här hittar du kontakter till ansvariga inom kommuner.
  Här hittar du kontakter till ledamöter i riksdagen.
  Här hittar du kontakter till ledamöter i EU-parlamentet.

 • Tipsa en journalist. Be en journalist att skriva om sillen, eller att undersöka något speciellt du undrar över. Exempel på intressanta uppslag är hur de olika partierna ställer sig till industrifisket i Östersjön eller varför ingen drar i nödbromsen, trots att sillen nu visar liknande tecken som Östersjötorsken gjorde innan beståndet kollapsade. Det vore också viktigt att undersöka varför försiktighetsansatsen inte följs.
 • Sprid information. Dela artiklar och material i sociala medier så att fler blir uppmärksammade på sillens situation, och så att andra ser att vi är många som bryr oss. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev, vår Twitter och vår Facebook.

Det här kan våra politiker göra nu

 • Samla stöd bland andra Östersjöländer för lägsta möjliga kvoter. Ministerrådet brukar besluta om högre kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna. Det är nu dags att föreslå lägre kvoter.
 • Agera inom ramen för BALTFISH. Arbeta för att fler Östersjöländer uppmärksammar populationernas utsatta situation.
 • Snabba på nationella processer. Agera direkt baserat på kunskapen som redan finns.
 • Flytta ut trålgränsen. Genomför omgående begränsningar av industrifisket i skärgårdarna. I Östersjöbrief 31 visade vi att det går att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil.
 • Arbeta för en ny förvaltning. Vänd er formellt till Kommissionen och ICES för att påbörja en radikal förändring av fiskeriförvaltningen i Östersjön.

Läs mer om våra fiskeripolitiska råd här.
Tipsa gärna en politiker om våra förslag!

Filmer om sillen i Östersjön

Projektmaterial

16 september 2022   Östersjöbrief 49: Osäkerheter och politisk styrning av forskarnas råd
26 augusti 2022   Östersjöbrief 48: Partianalys: Vad har partierna gjort för att skydda Östersjöfisken?
25 augusti 2022   Sillkrisen är en miljöfråga – var är miljöministern?
22 augusti 2022   Östersjöbrief 47: Partienkät: Hur skyddar vi Östersjöfisken?

6 juli 2022   Östersjöbrief 46: Sommarläsning för hängmattan

28 juni 2022   Östersjöbrief 45: Opinionsundersökning visar engagemang för Östersjöns miljö

20 juni 2022 Östersjöbrief 44: Regeringen urvattnade beslutet om utflyttad trålgräns

31 maj 2022 Östersjöbrief 43: Ska EU fortsätta upprepa sina misstag?

23 maj 2022 Östersjöbrief 42: Hundra miljoner i skattepengar till verkningslös fiskerikontroll

9 maj 2022 Östersjöbrief 41: Skriv under för att rädda Östersjöfisken

9 maj 2022 Kampanj: Hjälp oss rädda Östersjön – Stoppa industrifisket

29 april 2022 Östersjöbrief 40: Borde fisken i Östersjön bli fiskmjöl?

28 april 2022 Debattartikel: Regeringen måste rädda fiskbeståndet i Östersjön

19 april 2022 Stiftelsens remissvar om sänkt skatt för industritrålare

12 april 2022 Östersjöbrief 39: Forskningen visar behov av akuta åtgärder

10 mars 2022 Östersjöbrief 38: Därför skyddas inte Östersjöfisken

2 februari 2022 Östersjöbrief 37: Myter om industrifisket i Östersjön

26 januari 2022 Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022

27 december 2021 DN Debatt ”En industritrålare fångar mer än 413 svenska fiskebåtar”

20 december 2021 Östersjöbrief 36: Vägen till en bättre fiskeripolitik 2022

19 december 2021 DN Debatt ”Stoppa trålarna i Östersjön innan det är för sent”

30 november 2021 Fem målsättningar för en ny fiskeripolitik

21 oktober 2021 Östersjöbrief 35: En sillkollaps kan hota Östersjöns ekosystem

12 oktober 2021 Kommentar på nästa års fiskekvoter

30 september 2021 Att veta inför nästa års fiskekvotförhandling

23 september 2021 BalticWaters2030 svarar på samråd avseende fiskemöjligheter för 2022

15 september 2021 Debattartikel i SvD: Värna sillen – flytta ut gränsen för trålning

13 september 2021 Östersjöbrief 34: Miljö och kustfiske under fortsatt hög press

7 september 2021 BalticWaters2030´s fiskeripolitiska råd

21 juni 2021 Östersjobrief 33: Skattepengar går till att försätta Östersjön i kris

11 juni 2021 PM: Vi har inte tid att vänta, sillen i Östersjön måste skyddas nu

31 maj 2021 Östersjöbrief 32: Fem tunga skäl att begränsa sillfisket

20 maj 2021 Östersjöbrief 31: Sverige kan flytta ut trålgränsen, men politisk vilja saknas

29 april 2021 Östersjöbrief 30: Sillen – ännu en fiskart på väg mot kollaps?

19 februari 2021 Östersjöbrief 29: Hög til att rädda strömmingen och sillen

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning