Vector

Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

BalticWaters2030 startar inom kort program för att finansiera mindre forskningsprojekt och förstudier

Det finns ett stort behov av att kontinuerligt utveckla kunskap som kan bidra till bättre och mer effektiva åtgärder som säkerställer att våra avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer håller sig friska och välmående. Därför planerar BalticWaters2030 att starta ett långsiktigt program som ska stödja forskning och förstudier, som både skapar en ökad förståelse om våra närmiljöer och bidrar till kunskap om åtgärder som kan återställa och bevara dessa.

Inom en snar framtid kommer stiftelsens utlysningsprogram att lanseras. Håll utkik på vår hemsida för mer information eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev på vår hemsida så får du aktuell information när programmet startar!

Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

Bedriver du forskning som kan resultera i konkreta åtgärder för en friskare Östersjömiljö? Snart finns det möjlighet att söka pengar för forskningsprojekt som kan bidra med kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för minskad övergödning och fungerande ekosystem.

Back to top Arrow