Våra samarbetspartners

BalticWaters2030 samarbetar med universitet, myndigheter, länsstyrelser och organisationer för att genomföra projekt. Projekt kan finansieras och delfinanseras av stiftelsen och externpart, de kan genomföras av stiftelsen, extern part eller i samarbete. 

Akademi

Logo_ÖC_SU_pos_stående-1
thumbnail_rise_logo_research_st_rgb1
UU_logo_2f_42
slu_x

Stiftelser

Ulla och Curt Nicolins stiftelse

Thuréus Forskarhem och Naturminne

Samarbetspartners som bidrar direkt till våra projekt och program

Region Gotland
- I projektet ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Leader Gute 
- I projektet ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Havs- och vattenmydigheten (HaV)
- I projektet Levande vikar

Länsstyrelsen i Stockholm
- I projektet Levande vikar

BalticWaters2030s stipendieprogram för nya forskare finansieras av Kerstin Skarne med familj

Samarbetspartners i projekt som stiftelsen deltar i

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow