Våra samarbetspartners

BalticWaters2030 samarbetar med universitet, myndigheter, länsstyrelser och företag för att genomföra projekt. Projekt kan delfinansieras av extern part och/eller genomföras av eller tillsammans med extern part.

Akademi

Logo_ÖC_SU_pos_stående-1
thumbnail_rise_logo_research_st_rgb1
UU_logo_2f_42
slu_x

Stiftelser

Ulla och Curt Nicolins stiftelse

Thuréus Forskarhem och Naturminne

Organisationer

sportfiskarna_logo_org_png1

Samarbetspartners som bidrar direkt till våra projekt

Region Gotland
- I projektet ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Leader Gute 
- I projektet ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Havs- och vattenmydigheten (HaV) 
- I projektet Levande vikar

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow