Våra samarbetspartners

BalticWaters2030 samarbetar med universitet, myndigheter, länsstyrelser och företag för att genomföra projekt. Projekt kan delfinansieras av extern part och genomföras externt, av stiftelsen eller tillsammans med stiftelsen. 

Akademi

Logo_ÖC_SU_pos_stående-1
thumbnail_rise_logo_research_st_rgb1
UU_logo_2f_42
slu_x

Stiftelser

Ulla och Curt Nicolins stiftelse

Thuréus Forskarhem och Naturminne

Organisationer

sportfiskarna_logo_org_png1

Samarbetspartners som bidrar direkt till våra projekt

Region Gotland
- I projektet ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Leader Gute 
- I projektet ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Havs- och vattenmydigheten (HaV)
- I projektet Levande vikar

Länsstyrelsen i Stockholm
- I projektet Levande vikar

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow