Opinionsbildning

BalticWaters2030 arbetar aktivt för att öka förståelsen för Östersjöns ekosystem. Svenska politiker och beslutsfattare har ett stort ansvar för Östersjöns tillstånd samtidigt som stora delar inom jordbruk- och fiskeripolitiken avgörs på EU-nivå. Många gånger kan beslutsprocesserna vara långa och informationen komplex. Stiftelsen ska stötta beslutsfattare runt Östersjön och göra information tillgänglig för allmänheten genom att sammanställa aktuell vetenskaplig kunskap med fokus på innanhavets långsiktiga välmående.

Våra projekt

Fiskeripolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd (läs mer här)
Den goda sillen (läs mer här)

Våra forskning- och informationsprojekt

RoC – Return of the Cod (läs mer här)
Bok om Östersjön – hur blev det så här? (läs mer här)