Opinionsbildning

BalticWaters2030 arbetar aktivt för att öka förståelsen för Östersjöns ekosystem. Svenska politiker och beslutsfattare har ett stort ansvar för Östersjöns tillstånd samtidigt som stora delar inom jordbruk- och fiskepolitiken avgörs på EU-nivå. Många gånger kan beslutsprocesserna vara långa och informationen komplex. Stiftelsen ska stötta beslutsfattare runt Östersjön och göra information tillgängliga för allmänheten genom att sammanställa aktuell vetenskaplig kunskap med fokus på innanhavets långsiktiga välmående.


Våra projekt

Fiskepolitik med fokus på livskraftiga fiskbestånd (läs mer här)

11
Back to top Arrow