Om BalticWaters2030

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. Läs mer om vårt arbete här

BalticWaters2030 fokuserar just nu sitt arbete på temaområdena övergödning, fiske och opinionsbildning.

BalticWaters2030s styrelse och medarbetare har alla lång erfarenhet av att utveckla och genomföra miljö- och forskningsprojekt – på land och i vattnet. Det finns också lång erfarenhet av att bedriva kommunikations- och opinionsbildande arbete för att öka kunskap om havet och dess utmaningar för att beslut ska bli tagna och åtgärder genomförda.

BalticWaters2030s styrelse består av:
Otto von Arnold, Styrelseordförande
Konrad Stralka, Verkställande ledamot
Marie Berglund, Ledamot
Ragnar Elmgren, Ledamot
Per Larsson, Ledamot

Medarbetare:
Konrad Stralka, Verkställande ledamot
E-post:  konrad.stralka@balticwaters2030.org
Tel: +46 (0)70 750 23 31

Frida Tornberg, Verksamhetskoordinator
Epost: frida.tornberg@balticwaters2030.org

Telefon: +46 (0)702 85 87 49

Madeleine Kullenbo, Kommunikationsansvarig
E-post: madeleine.kullenbo@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)735 26 73 43

Beatrice Rindevall, Omvärldsanalytiker politik och opinionsbildning
Epost: beatrice.rindevall@balticwaters2030.org
T
elefon: +46 (0)707 14 81 60

Helene Limén, Omvärldsanalytiker vetenskap och projektfinansiering
Epost: helene.limen@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)707 14 81 90

Linda Kumblad, Projektledare Levande vikar
Epost: linda.kumblad@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)733 79 98 16

Johanna Fröjd, Driftledare på forskningsstationen Ar
Email: johanna.frojd@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)707 20 73 27

Olle Törnblom, Driftsingenjör på forskningsstationen Ar
Email: olle.tornblom@balticwaters2030.org
Telefon: +46 (0)704 16 36 31

 

Följ oss gärna

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow