Våra samarbetspartners

BalticWaters2030 samarbetar med universitet, myndigheter, länsstyrelser och organisationer för att genomföra projekt. Projekt kan finansieras och delfinanseras av stiftelsen och externpart, de kan genomföras av stiftelsen, extern part eller i samarbete.

Akademi

Stiftelser

  • Ulla och Curt Nicolins stiftelse
  • Thuréus Forskarhem och Naturminne

Samarbetspartners som bidrar direkt till våra projekt och program

Samarbetspartners i projekt som stiftelsen deltar i

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön