Vi hälsar Johanna Fröjd välkommen till stiftelsen i sin roll som driftledare! Tjänsten är placerad på forskningsstationen Ar på Gotland där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs. Förutom att vara driftledare för anläggningen kommer Johanna också vara del av teamet som tar hand om torsken som hålls på stationen, både vuxna individer, ägg och larver. Johanna kommer även att arbeta med planering och projektering inom ReCod. 

Det är otroligt roligt att arbeta med Östersjötorsk och projektet ReCod eftersom det var just bevarande biologi som först fick mig att studera biologi. Fisk har med tiden också blivit min favoritdjurgrupp med deras många olika livsstrategier, vilket gör tjänsten extra rolig, säger Johanna.

Johanna kommer närmast från lantbruket och har tidigare studerat vid Stockholms universitet där hon läst biologi och gjorde sitt kandidatarbete om för- och nackdelar med olika reproduktionsstrategier hos Atlantlax. Hennes masterarbete handlade om hur hjärnregionen telencefalons storlek påverkar social kognition hos guppys.

Varmt välkommen till BalticWaters2030 Johanna!