Elävät lahdet

Hankekausi 2020–2027

Vesiympäristö on muuttunut Itämeren rannikkoalueella ja saaristossa. Viimeisen puolen vuosisadan aikana Itämeri on kärsinyt rehevöitymisestä, liikakalastuksesta ja niin ympäristösaasteiden kuin vieraslajien leviämisestä. Muutokset matalissa lahdissa, joita usein kutsutaan Itämeren lastentarhaksi, ovat erityisen ilmeisiä. Ennen vesi oli kirkasta ja kalaa oli runsaasti. Sekä vedenalainen kasvillisuus että pieneläinten ja kalanpoikasten monimuotoisuus kukoisti. Nyt entinen kukoistus on vaihtunut sameisiin vesiin, leväkukintoihin sekä merilintujen ja petokalojen katoamiseen.

Matalat lahdet eivät ole tärkeitä ainoastaan Itämeren ekosysteemille. Niillä on myös suuri merkitys rannikon asukkaille ja vierailijoille. Rahallinen arvo on merkittävä tekijä monien ekosysteemipalvelujen, kuten virkistyskalastuksen, veneilyn ja muun merellisen virkistyksen, kannalta. Vesi ja eliöt vaihtuvat matalien ja suojaisten lahtien sekä meren välillä jatkuvasti, minkä seurauksena niihin vaikuttavat Itämeren laajamittaiset ympäristöongelmat. Matalat lahdet ovat kuitenkin osoittaneet paremman kyvyn selviytyä ulkoisista paineista, jos paikallisen ympäristön häiriöt minimoidaan.

Otamme suuren riskin, jos emme saa pysäytettyä Itämeren tilan heikkenemistä ja ala toimia aktiivisesti matalien, suojaisien lahtien ekosysteemien suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Living Bays -hankkeen tavoitteena on havainnollistaa lahtien ekosysteemin elpymismahdollisuuksia sekä lisätä tietoa sopivista toimenpiteistä, niiden vaikutuksista ja kustannuksista.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Palauttaa entiselleen matalia, suojaisia lahtia paikallisilla toimenpiteillä ja saada ekosysteemit toimimaan sekä palauttaa hyvä veden laatu. Samalla saamme takaisin rikkaan ja hyvinvoivan kasvi- ja eläinkunnan sekä paremmat olosuhteet vapaa-ajan viettoon lukuisissa matalissa lahdissa.
  • Kehittää aikaisempien toimenpiteiden tulosten arviointiin pohjautuvia, konkreettisia suosituksia uusille toimenpiteille ja kustannuksille. Toimenpiteiden tulee olla maanomistajien, yhteisöjen, venekerhojen ja kuntien helposti toteutettavissa.
  • Levittää tietoa projektin tuloksista sekä suosituksia, jotta muissakin matalissa suojatuissa lahdissa ryhdyttäisiin toimenpiteisiin.

Hanke toteutetaan Ruotsin Sveanmaan rannikon lahdissa. Ensiksi lahdet tutkitaan, jotta voidaan määritellä ympäristön tila ja tarvittavat toimenpiteet ekosysteemin elpymiseksi. Toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan näytteitä ottamalla ja niitä arvioidaan koko hankekauden ajan.

Tulokset ja johtopäätökset esitetään, kun ne ovat valmiita. Projektin päättyessä tuloksista, vaikutuksista ja kustannuksista koostetaan tiivistelmä heille, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään tietoa parantaakseen “heidän” lahden tilannetta.

BalticWaters2030 toteuttaa “Living bays” -hankkeen tiiviissä yhteistyössä Tukholman yliopiston, Tukholman lääninhallitus ja Ruotsin meri- ja vesihuoltovirasto (Swedish Agency for Marine and Water Management) kanssa. Ruotsin meri- ja vesihuoltovirasto antoi Ruotsin yliopistolle apurahan hankkeen näytteenkeruuta ja arviointia varten. BalticWaters2030 ja hankkeen partnerit ovat rahoittaneet hanketta yhteensä noin 4,368 miljoonaa eurolla (n. 46 miljoonaa SEK). 

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi