Circular NP – Lannan ravinteiden parempi kierto

Hankekausi 2020–2026

Itämeren ympärillä viljellään intensiivisesti ja harjoitetaan mittavaa maataloutta. Maanviljelyssä tarvitaan ravintoaineita kuten fosforia (P) ja typpeä (N). Samaan aikaan karjan kasvattaminen tuottaa suuren määrän ravinteita lannan vuoksi. Maanviljelystä ja karjan lannasta vuotaneet ravinteet kulkeutuvat veden mukana valuma-alueille aina Itämereen asti, missä ne myötävaikuttavat rehevöitymiseen.

On suuri tarve laittaa karjanlannan ravinteet kiertoon maanviljelyssä. Pääasiassa tarve johtuu kestävän kehityksen tavoitteista ja ympäristön vaatimuksista, mutta samalla tämä kiertotalousratkaisu hyödyntäisi karjankasvattajia taloudellisesti.

Circular NP -projekti testaa tehokkaita metodeja lannan hyödyntämiseen maanviljelyssä vähentäen ravinteiden vuotamista. Projekti pohjautuu BalticSea2020:n laajamittaiseen demoprojektiin puolalaisella sikafarmilla. Projektin aikana kyseisellä maatilalla syntyi noin 60 000 sikaa ja se tuotti yli 50 000 kuutiometriä lantaa vuosittain. Puolan projekti todisti, että fosforia ja typpeä on mahdollista ottaa talteen lannasta ja lantaa voidaan säilyttää turvallisesti, jolloin vuoto on pientä. Fosforia on runsaasti lannan kuivassa massassa ja typpeä nestemäisessä massassa. Seuraava askel on kehittää tekniikoita ja metodeja entistä tehokkaampaan ravinteiden käsittelyyn kuivassa ja nestemäisessä massassa.

CIrcular NP tutkii monia tieteeseen perustuvia lannan käsittelykeinoja yhteistyössä tuottajien, potentiaalisten asiakkaiden ja virkamiesten kanssa.

Projektin tavoitteena on:

  • löytää teknisiä ratkaisuja ravinteiden, pääasiassa fosforin ja typen, erotteluun lannasta sekä luoda lannoitteita, joita voidaan kuljettaa helposti pitkiä etäisyyksiä esim. puutosalueille alueilta, joissa on liikaa ravinteita.
  • Arvioida näiden lannoitteiden ravintoarvot kasveille
  • Arvioida teknologioiden ympäristövaikutus
  • Toteuttaa tapaustutkimus, jossa arvioidaan käsittelymetodeja ja lopputuotetta (fertiliser fraction).
  • Levittää tietoa tuloksista projektin sidosryhmille ja muille kiinnostuneille Itämeren alueella

Hankkeessa käytetään More Biogas biokaasulaitoksen mädätettä ja eroteltua lantaa suoraan maatiloilta. Typpi kierrätetään lähialueella, kun taas fosfori käytetään kauempana sijaitsevilla maatiloilla, jotka tarvitsevat sitä. Kasvien ravinnetehokkuus paranee ja Itämeren rehevöitymisriski pienenee. Kuvitus: Madeleine Kullenbo, BalticWaters2030

Yhdessä maatalousosuuskunnan omistaman, Kalmarin läheisyydessä sijatsevan Läckebyn More Biogas -biokaasulaitoksen kanssa toteutetaan useita tapaustutkimuksia. Biokaasulaitos saa lantaa noin 20 alueen maanviljelijältä. Sekä laitoksen käsittelyjäännöstä että eroteltua, muuten käsittelemätöntä lantaa käytetään projektissa.

BalticWaters2030 toteuttaa projektin läheisessä yhteistyössä SLU:n (the Swedish University of Agricultural Sciences) ja Ruotsin tutkimusinstituuttien (the Research Institutes of Sweden) kanssa.

Tapaustutkimusten tuloksista julkaistaan säännöllisesti, sillä arvioimme jatkuvasti mahdollisuuksia uusille projekteille ja toimenpiteille.

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi