Hyvä silakka

Sillstim

Vuosikymmenten intensiivisen kalastuksen jälkeen Itämeren silakka on uhattuna. Kalakantojen pieneneminen ja huonovointisuus ovat merkkejä siitä, että jokin ei ole kunnossa. Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin kalastushallinnon ongelmia ja tarjota ratkaisuja.

Elävät lahdet

Vik.

Hankkeessa testaamme ja arvioimme toimenpiteitä biologisesti rikkaiden luonnonympäristöjen, Itämeren matalien lahtien, pelastamiseksi.