Tietoa säätiöstä

BalticWaters2030 toteuttaa suuria, käytännönläheisiä ympäristöhankkeita ja tekee soveltavaa tutkimusta. Löydämme ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla voidaan edistää Itämeren hyvinvointia ja elinkelpoisia kalakantoja.

Toteutamme hankkeita maalla, merellä ja rannikolla. BalticWaters2030 myös kehittää ja jakaa tietoa Itämeren ympäristöstä suurelle yleisölle, viranomaisille ja päättäjille. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta meren haasteista ja vaikuttaa yleisen mielipiteen kautta päätöksentekoon.

BalticWaters2030 keskittyy tällä hetkellä rehevöitymiseen, kalastukseen ja poliittiseen vaikuttamiseen.

Kaikilla BalticWaters2030:n hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on laaja kokemus ympäristö- ja tutkimushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta – maalla ja vedessä. Meillä on myös laaja kokemus viestintä- ja vaikuttamistyöstä Itämeren ja sen haasteiden tietoisuuden lisäämiseksi. Tietoisuuden lisäämisellä pyritään siihen, että päätöksiä ja toimenpiteitä todella tehdään.

BalticWaters2030 hallituksen jäsenet:

Otto von Arnold, hallituksen puheenjohtaja
Konrad Stralka, toiminnanjohtaja
Marie Berglund, johtaja
Ragnar Elmgren, johtaja
Per Larsson, johtaja
Stefan Fölster, johtaja

Työntekijät:

Konrad Stralka, toiminnanjohtaja
Sähköposti: konrad.stralka@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)70 750 23 31

Frida Tornberg, toimintakoordinaattori
Sähköposti: frida.tornberg@balticwaters2030.org 
Puhelin: +46 (0)702 85 87 49

Madeleine Kullenbo, viestintäpäällikkö
Sähköposti: madeleine.kullenbo@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)735 26 73 43

Beatrice Rindevall, hallinnon ja vaikuttamisen asiantuntija
Sähköposti: beatrice.rindevall@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)707 14 81 60

Helene Limén, tieteen ja projektirahoituksen asiantuntija
Sähköposti: helene.limen@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)707 14 81 90

Linda Kumblad, projektipäällikkö Living bays
Sähköposti: linda.kumblad@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)733 79 98 16

Johanna Fröjd, projektipäällikkö ReCod
Sähköposti: johanna.frojd@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)707 20 73 27

Olle Törnblom, operatiivinen insinööri ReCod
Sähköposti: olle.tornblom@balticwaters2030.org
Puhelin: +46 (0)704 16 36 31

Seuraa meitä

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi