Perustajamme

"Olen asunut Itämeren rannikolla koko elämäni. Haluan nyt auttaa, koska minulla on siihen mahdollisuus.”

Lupaus Ann-Sofie Mattson, perustaja, BalticWaters2030

Kiinnostukseni luontoon heräsi, kun vietin perheeni kanssa paljon aikaa kävellen metsässä, hiihtäen, luistellen ja purjehtien. Vesi on aina kiehtonut minua.

Itämeren muutos huonompaan suuntaan on yhä selvempää, myös kalansaannin osalta. Tämän olen harrastajakalastajana huomannut hyvin konkreettisesti. Ennen pilkittiin turskaa Ahvenanmerellä, litkattiin silakkaa Tukholman saaristossa, laskettiin verkkoja ja kalastettiin niin ahventa kuin haukea sekä pyydettiin ankeriasta, emmekä ikinä jääneet ilman saalista.

Tänä päivänä verkot jäävät tyhjiksi, ja käy yhä selvemmäksi, että sisämeri ja sen saaristo eivät ole terveitä. Rakkolevä katoaa, sauvakalat valtaavat kalayhteisöt, joissa ahven ja hauki olivat ennen hallitsevia. Kesäisin saariston lahdet umpeutuvat levistä lämpimissä vesissä.

Olen koko ikäni asunut Itämeren läheisyydessä ja viime vuosina olen suurella mielenkiinnolla seurannut Björn Carlsonin työtä BalticSea2020:n kanssa ja ihaillut heidän toteuttamiaan kunnianhimoisia ja konkreettisia hankkeita. Yksi niistä toteutettiin myös lähellä kesäasuntoani Tukholman saaristossa.

Nyt kun BalticSea2020 suunnitellusti keskittyy muihin tehtäviin, näen erinomaisen tilaisuuden jatkaa ja kehittää 15 vuoden työtä uuden säätiön avulla. Olen erittäin iloinen siitä, että Björn Carlson haluaa edistää BalticWaters2030:n toimintaa siirtämällä BalticSea2020:n koko projektihistorian meille.

Useiden BalticSea2020-työntekijöiden jatkaminen BalticWaters2030:n hallituksessa luo jatkuvuutta. Uusi säätiö kehittää ja toteuttaa sekä hankkeita että aloitteita täydentäen samalla BalticSea2020:n aloittamaa työtä. BalticWaters2030 keskittyy käytännönläheisiin toimenpiteisiin merellä, rannikoillamme ja maalla. On selvää, että edessämme olevan ilmastonmuutoksen valossa tarvitaan uusia ideoita ja ajattelutapoja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030, sisältää useita tavoitteita, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä, kuten tavoite 6 – puhdas vesi ja sanitaatio, tavoite 14 – meren ja meren luonnonvarat (Elämä veden alla) ja tavoite 15 – ekosysteemit ja biologinen monimuotoisuus (Elämä maalla)

Tämän vuoksi BalticWaters2030-säätiö pyrkii levittämään tietoa Itämerestä ja vesistöistämme. Haluamme toimia tiiviissä yhteistyössä niin akateemisen yhteisön, kaupallisten yritysten kuin valtion viranomaisten kanssa. Tavoitteenamme on perustaa ja toteuttaa paikallis- ja alueviranomaisia ​​hyödyttäviä hankkeita.

Säätiön puheenjohtajana toimii Otto von Arnold. Lisäksi aiemmin BalticSea2020-säätiöön kuuluneet Konrad Stralka, Marie Berglund, Ragnar Elmgren ja Per Larsson jatkavat uudessa säätiössä. Itse en ole hallituksen jäsen, mutta seuraan säätiön toimintaa. Otto von Arnold toimii myös yhdessä Konrad Stralkan kanssa säätiön edustajana.

Näen selkeän edun itsenäisessä säätiössä, jolla on alhaiset yleiskustannukset ja joka pystyy keskittymään Itämerta todella auttaviin hankkeisiin. Siksi en ole harkinnut vain lahjoittavani rahaa toiselle organisaatiolle. Ajatus uuden BalticWaters2030 säätiön perustamisesta pohjautuu haluun auttaa, ja minulla on siihen mahdollisuus. Yleisenä tavoitteenani on perustaa tälle alalle vahva ja aktiivinen toimija, joka edistää terveempää ympäristöä Itämerellä ja sen ympärillä. Tavoitteeni on jatkaa BalticWaters2030:n tukemista asteittain ja tarpeen mukaan.

Ann-Sofie Mattson

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi