Svenska politiker kan verka nu för att skydda sill och strömming i Östersjön på flera fronter skriver Konrad Stralka, verkställande ledamot på BalticWaters2030 och Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Forskare, myndigheter och kustfiskare har under de senaste åren larmat om brist på sill och strömming i Östersjöns skärgårdar – en art som är själva motorn i vårt innanhavs ekosystem. I debattartikeln ”Värna sillen – flytta ut gränsen för trålning” föreslår BalticWaters2030 och Naturskyddsföreningen konkreta åtgärder för att skydda sill och strömming.

Läs hela artikeln i SvD här.