juni 28, 2022

Östersjöbrief 45

Östersjöns miljö engagerar mer och fler.
BalticWaters2030 har med hjälp av NEPA gjort en attitydundersökning bland allmänheten i länen längs Östersjön. Undersökningen visar att Östersjöns miljö har stor betydelse för väljarna, oavsett partitillhörighet.

Read more

juni 20, 2022

Östersjöbrief 44

Otillräckligt förslag om utflyttad trålgräns
Trålgränsen ska flyttas ut, på prov, och i avgränsade försöksområden längs ostkusten. Vad betyder det egentligen, och kommer åtgärden kunna ge det skydd som sillen så akut behöver?

Read more

maj 31, 2022

Östersjöbrief 43

Råd för 2023 års fiske i Östersjön.
Råden utgör underlag för förhandlingarna inför nästa års kvoter och grund för kommissionens kvotförslag som behandlas under ministerrådet senare i höst. Råden är viktiga, men bör användas med förstånd.

Read more

maj 24, 2022

Östersjöbrief 42

Dyr och verkningslös fiskerikontroll.
HaVs kostnader för fiskerikontroll ligger på 100 miljoner kronor, vilket motsvarar nära en åttondel av landningsvärdet för svenskt fiske. Den totala kostnaden för fiskerikontrollen är däremot ännu högre...

Read more

maj 9, 2022

Östersjöbrief 41

Dags att stoppa industrifisket i Östersjön.
Fiskeindustrins ingrepp och politikernas brist på ingripanden håller på att förstöra Östersjöns ekosystem för lång tid framöver. De enda vinnarna på dagens fiskeripolitik är ett fåtal storskaliga industrifiskare.

Read more

april 29, 2022

Östersjöbrief 40

Borde fisken i Östersjön bli fiskmjöl?
Det fiskas stora mängder sill och strömming i Östersjön, men bara en bråkdel blir mat för människor. De senaste decennierna har det storskaliga fisket drabbat Östersjön hårt. Varför prioriterar vi så fel?

Read more

april 12, 2022

Östersjöbrief 39

Regeringen måste agera direkt.
Östersjöns fiskbestånd tynar bort. Torsken är nästan försvunnen, och sill och strömming minskar snabbt i antal samtidigt som individerna är mindre och blir könsmogna tidigare.

Read more

mars 10, 2022

Östersjöbrief 38

Många kryphål i fiskeripolitiken.
Fiskbeståndens kris är ett av Östersjöns allvarligaste miljöproblem. Torsken har kollapsat, sillen har minskat dramatiskt och flera andra viktiga bestånd är hotade. Hur kan detta ske?

Read more

februari 2, 2022

Östersjöbrief 37

Myter om industrifisket i Östersjön
Mycket sägs om fisket och beståndens utveckling i Östersjön, men vad stämmer egentligen? Här försöker BalticWaters2030 bemöta vanliga påståenden i debatten.

Read more

januari 26, 2022

Vägen framåt

Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022
I detta PM presenterar vi nödvändiga åtgärder och information om det fiskeripolitiska året 2022. Det är dags att vända på alla stenar för att värna Östersjöns miljö och arter.

Read more

december 20, 2021

Östersjöbrief 36

Ett viktigt beslut taget – här är nästa steg
Förra månaden kom beslutet - riksdagen uppmanar regeringen att flytta ut trålgränsen. Samtliga riksdagspartier förutom Kristdemokraterna ställde sig bakom beskedet, som nu ligger på den nya landsbygdsministern Anna-Caren Sätherbergs bord.

Read more

november 30, 2021

Politiskt PM

Fem uppdrag för en ny fiskeripolitik
I Östersjön har fiskbestånd efter fiskbestånd krympt eller kollapsat. För att bromsa den negativa utvecklingen presenterar vi fem målsättningar för en hållbar svensk fiskeripolitik. Nyligen kollapsade torskbeståndet i östra Östersjön, och...

Read more

oktober 21, 2021

Östersjöbrief 35

En sillkollaps kan hota Östersjöns ekosystem
Det är svårt att överskatta sillens och strömmingens betydelse för Östersjön och för Sverige. Sillen, eller strömmingen som den kallas norr om Kalmarsund, är kanske en av de mest betydelsefulla arterna...

Read more

oktober 12, 2021

Kommentar

Otillräckliga beslut för nästa års Östersjöfiske
Länderna har nu förhandlat nästa års fiskekvoter. Flera beslut följer de vetenskapliga rekommendationerna, men fiske kommer fortsatt att tillåtas på hotade bestånd.

Read more

september 30, 2021

Politiskt PM

Att veta inför nästa års fiskekvotförhandling
I augusti presenterade EU-kommissionen sitt förslag till fiskekvoter för 2022. Nu förhandlar länderna inför ministerrådsmötet den 11–12 oktober där nästa års fiskekvoter kommer beslutas.

Read more

september 13, 2021

Östersjöbrief 34

Miljö och kustfiske under fortsatt hög press.
Trots att EU-kommissionens kvotförslag för år 2022 ligger nära de vetenskapliga rekommendationerna behövs starkare åtgärder för att skydda sill och strömming, en art vars kollaps skulle få...

Read more

juni 21, 2021

Östersjöbrief 33

Skattepengar går till att försätta Östersjön i kris.
Det storskaliga fisket i Östersjön tillåts fortsätta, trots att flera arter är i kris eller redan kollapsade. Politiker och myndigheter hänvisar ofta...

Read more

maj 31, 2021

Östersjöbrief 32

Fem tunga skäl att begränsa sillfisket.
Trots den stora byråkrati som föregår varje års beslut om fiskekvoter har systemet misslyckats med att skydda Östersjöns kommersiella fiskarter, som nu är i olika stadier av kris.

Read more

maj 20, 2021

Östersjöbrief 31

Sverige kan flytta ut trålgränsen, men politisk vilja saknas.
Det senaste året har många röster höjts för att flytta ut trålgränsen längs ostkusten för att skydda lekande sill och strömming, men ändå händer inget.

Read more

april 29, 2021

Östersjöbrief 30

Sillen - ännu en fiskart på väg mot kollaps?
Sill och strömming i Östersjön minskar, samtidigt som individerna blir magrare och växer långsammare. Utvecklingen är skrämmande lik torskens...

Read more

februari 19, 2021

Östersjöbrief 29

Hög tid att rädda strömmingen och sillen.
EU måste snabbt lämna dagens lågupplösta enartsförvaltning, annars riskerar sillen att gå samma öde till mötes som torsken redan gjort.

Read more

december 17, 2020

Östersjöbrief 28

Vad väntar Östersjön nästa år?
Fiskeåret som varit och vad vi ska vara vaksamma på under 2021. Året 2020 har varit speciellt på många sätt, så även för fisket i Östersjön.

Read more

oktober 26, 2020

Östersjöbrief 27

Torsk, sill och häst ur Östersjöns perspektiv.
Den 19 - 20 oktober träffades EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg för att bland annat besluta om fiskekvoter i Östersjön för nästa år.

Read more

september 28, 2020

Östersjöbrief 26

Ska sillen också torska?
I decennier fiskades i genomsnitt 150 till 200 tusen ton torsk per år i Östersjön. Men efter år av överfiske, felaktiga politiska beslut och en slapp förvaltning kollapsade torskbeståndet.

Read more

juli 7, 2020

Fiskebrief 25

Strömmingen engagerar och MSC förvillar. (Av BalticSea2020).
I vår fiskebrief har vi hittills fokuserat på östersjötorskens kris, men vi har flera gånger påpekat behovet av en ekosystembaserad förvaltning...

Read more

Back to top Arrow