ReCod-torskar släpps ut i Östersjön

Ett tjugotal torskar från projektet ReCod har släppts tillbaka i Östersjön, där vi hoppas att de fortsättningsvis kommer leka så att nya torsklarver kläcks fram.

En fristad för Östersjötorsk

Projektet Hanö torskrev har fått finansiering via stiftelsens program för mindre forskningsprojekt. Möt forskare och initiativtagare bakom projektet som hoppas ge lokala torskbestånd i Hanöbukten en fristad.