Stöd vårt arbete för en levande Östersjö, bidra med en gåva

Idag driver BalticWaters2030 tre storskaliga demonstrationsprojekt och flera mindre forsknings- och informationsprojekt. Arbetet finansieras genom privata donationer och samarbeten med forskningsinstitutioner, myndigheter och företag. Är du intresserad av att bidra med en gåva till vårt arbete kan du antingen skänka en gåva till stiftelsens arbete i stort, eller rikta din gåva till något av våra demonstrationsprojekt. Du riktar din gåva till ett specifikt projekt genom att märka din swish-gåva eller bankinsättning med namnet på det demonstrationsprojekt som du brinner för:

Vill du stödja vårt projekt för att stärka torskbeståndet i Östersjön, märk din gåva ”Recod”. Läs mer om projektet här.

Vill du stödja vårt projekt för restaurering av grunda havsvikar, märk din gåva ”Levande vikar”. Läs mer om projektet här.

Vill du stödja vårt projekt för cirkulär användning av djurgödsel, märk din gåva ”Cirkulär NP”. Läs mer om projektet här.

Vill du stödja vårt opinionsbildande arbete för att rädda Östersjöfisken, märk din gåva ”rädda Östersjöfisken”. Läs mer om arbetet här.

Samtliga gåvor går oavkortat till stiftelsens arbete för en friskare Östersjö!

PG: 900779-0
Swish: 9007790

Om stiftelsen

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en levande Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.