Stöd vårt arbete för en levande Östersjö, bidra med en gåva

Idag driver BalticWaters2030 tre storskaliga demonstrationsprojekt och flera mindre forsknings- och informationsprojekt. Arbetet finansieras genom privata donationer och samarbeten med forskningsinstitutioner, myndigheter och företag. Är du intresserad av att bidra med en gåva till vårt arbete ber vi dig klicka på ”Ge en gåva” och ange ditt fullständiga namn, personnummer och adress. Vi återkopplar då till dig med ett unikt OCR-nummer som anges vid inbetalning samt stiftelsens bankgironummer. Gåvor kan inte lämnas anonymt.  

Läs om hur BalticWaters2030 hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Tack för att du stöttar arbetet för en levande Östersjö!

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en levande Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

5-1
Back to top Arrow