Politiker behöver börja behandla miljö- och klimatfrågorna på samma sätt som pensionsfrågor eller försvarsfrågor och fatta långsiktiga, blocköverskridande beslut som inte ändras bara för att den politiska färgen skiftar. Det skriver Konrad Stralka och Helene Limén, BalticWaters2030, i en debattartikel i Altinget. Läs artikeln Snart väntar katastrof för Östersjön i sin helhet på Altingets hemsida.