Flera av Östersjöns arter står inför ett akut hot. På bara fyra år har sillbeståndet i centrala Östersjön minskat med 40 procent och det västra sillbeståndet är i kris. Torskbestånden har kollapsat, ålen är utrotningshotad och flera andra viktiga arter visar dramatiskt sjunkande siffror. Nu måste den nya landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg (S) som ansvarar för fiskefrågorna agera för att bryta den negativa trenden och rädda fisken i Östersjön från fortsatt kollaps.

Läs hela debattartikeln här.