Östersjöbrief 52

Pourmokhtari och Kullgren – samla er för Östersjön.
I årtionden har politiken brustit i att hantera problemen i Östersjön, nu är det hög tid att samarbeta för att förändra politiken.

Politiskt PM

Östersjön i kritiskt läge.

Fem uppdrag för en ny fiskeripolitik
I Östersjön har fiskbestånd efter fiskbestånd krympt eller kollapsat. För att bromsa den negativa utvecklingen presenterar vi fem målsättningar för en hållbar svensk fiskeripolitik. Nyligen kollapsade torskbeståndet i östra Östersjön, och…