Politiskt PM

Östersjön i kritiskt läge.

Fem uppdrag för en ny fiskeripolitik
I Östersjön har fiskbestånd efter fiskbestånd krympt eller kollapsat. För att bromsa den negativa utvecklingen presenterar vi fem målsättningar för en hållbar svensk fiskeripolitik. Nyligen kollapsade torskbeståndet i östra Östersjön, och…