Svar till EU

Nödvändiga förändringar för att EU ska nå målen om hållbart fiske.

Vägen framåt

Nödvändiga åtgärder för fiskeripolitiken i Östersjön 2022-2026.
I detta PM presenterar vi nödvändiga åtgärder och information om fiskeripolitiken i Östersjön.

Levande vikar i TV4

TV4 har följt med Levande vikar ut i fält för att höra mer om hur motorbåtar påverkar vattenkvaliteten i grunda vikar.

Östersjöbrief 49

Osäkerheter och politisk styrning av forskarnas råd.
Politiker pressar forskarnas redan osäkra råd – när ska Sverige säga ifrån?