ReCod-torskar släpps ut i Östersjön

Ett tjugotal torskar från projektet ReCod har släppts tillbaka i Östersjön, där vi hoppas att de fortsättningsvis kommer leka så att nya torsklarver kläcks fram.

En fristad för Östersjötorsk

Projektet Hanö torskrev har fått finansiering via stiftelsens program för mindre forskningsprojekt. Möt forskare och initiativtagare bakom projektet som hoppas ge lokala torskbestånd i Hanöbukten en fristad.

Nya Östersjötorskar till Ar

I torsdags förra veckan begav sig Johanna Fröjd, projektledare för ReCod, ut på en 6 dagars lång expedition med forskningsfartyget Svea för att hämta nya torskar till projektet.

Östersjöbrief 51

I mitten av oktober sattes 2023 års fiskekvoter för Östersjön. Fisket på sill borde sänkts med över 60 procent – ändå sattes kvoterna högt.