Forskare som nyligen disputerat är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. Genom att finansiera utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen vill BalticWaters2030 stödja doktorander och forskare som är i början av sin karriär. Stödet, som omfattar som mest 100 000 SEK för doktorander och 200 000 SEK för nyligen disputerade, delas ut till forskning som bidrar till kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för en friskare Östersjö. Både forskare inom natur- och samhällsvetenskap är välkomna att söka.

Årets utlysning öppnar den 20 september och stänger den 20 december.

Läs mer och ansök här.

Vill du kika på tidigare års stipendiater? Du hittar dem här.

Stipendieprogram för nya forskare finansieras av Kerstin Skarne med familj.