För en levande Östersjö

BalticWaters2030 agerar alltid för Östersjöns bästa. Vi anpassar oss utan att tappa fokus på vart vi är på väg. Alltid i rörelse. Alltid utifrån perspektivet ”Vad är bäst för havet?”. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

Senaste nyheterna

3-1

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Sill, eller strömming som den kallas norr om Kalmarsund, är en av få marina arter som anpassat sig till Östersjöns bräckta vatten. Trots att beståndet minskat till historiskt låga nivåer och kustfisket är i kris, väljer Sverige att avvakta med att vidta åtgärder. Politiker och makthavare kan vända den negativa utvecklingen.

Med ”den goda sillen” vill BalticWaters2030 belysa problemen med dagens fiskeförvaltning, och presentera lösningar. Det är dags att agera nu, innan det är för sent.

Mapp-den-goda-sillen

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.  Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

3-2

På land

4-1

Längs kusten

5-1

I havet

11

Opinionsbildning

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

bubblor-02
Bubbla2-03
Bubbla2-03
Back to top Arrow