För en levande Östersjö

BalticWaters2030 agerar alltid för Östersjöns bästa. Vi anpassar oss utan att tappa fokus på vart vi är på väg. Alltid i rörelse. Alltid utifrån perspektivet ”Vad är bäst för havet?”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

Senaste nyheterna

Flera av Östersjöns fiskarter står inför ett akut hot. Efter årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning består torskbeståndet av småväxta och magra individer som inte längre fyller samma funktion i ekosystemet. Samtidigt har sillbeståndet minskat med 40 procent i centrala Östersjön, på bara fyra år, och det västra sillbeståndet är nära kollaps. Trots det fortsätter industrifisket i Östersjön. Idag tar 20 industritrålare upp ca 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill – fångster som till största delen blir till foder för laxodlingar och minkfarmar. De enda vinnarna på dagens fiskeripolitik, som kostar oss skattebetalare över 600 miljoner per år, är ett fåtal storskaliga industrifiskare. Vi andra är förlorare. Nu måste politikerna agera kraftfullt för att skydda fisken och miljön i Östersjön. Hjälp oss rädda Östersjön – stoppa industrifisket!

”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” undersöker om stödutsättning av torsklarver är ett sätt att stärka det utsatta östra beståndet. Projektet genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Här hålls torsk, som ska reproducera sig genom naturlig lek. I nästa steg ska små torsklarver kläckas för att sedan sättas ut på ett antal utsättningsplatser i Östersjön. Nu kan du göra ett virtuellt besök på forskningsstationen och bland annat kika på hur projektet går till från insamling av avelstorsk till utsättning av torsklarver i Östersjön, se hur vattenreningen på stationen fungerar och hur salthalt, syrehalt och temperatur regleras.

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön