För en levande Östersjö

BalticWaters2030 agerar alltid för Östersjöns bästa. Vi anpassar oss utan att tappa fokus på vart vi är på väg. Alltid i rörelse. Alltid utifrån perspektivet ”Vad är bäst för havet?”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

Senaste nyheterna

En fristad för Östersjötorsk

Projektet Hanö torskrev har fått finansiering via stiftelsens program för mindre forskningsprojekt. Möt forskare och initiativtagare bakom projektet som hoppas ge lokala torskbestånd i Hanöbukten en fristad.

Läs mer »

I samarbete med Skansen utlyser vi en stipendietävling för elever i årskurs 8-9 som vill dyka ner i Östersjöns unika miljö och ta del av innanhavets utmaningar och möjligheter.

Skolklasserna får välja den miljöutmaning de tycker är viktigast för Östersjön – och föreslå en lösning på problemet. Vinnande bidrag får besöka Skansens Baltic Sea Science Center i Stockholm där eleverna får följa med under ytan, från strandnära skärgård till öppet hav, i en guidad visning av akvarierna. Pedagoger håller därefter en lektion med fokus på biologisk mångfald och klimat kopplat till Östersjön, följt av experiment i laborationssalen. Dagen avslutas på Gröna Lund.

Programmets innehåll går i linje med läroplanen och undervisningen i ämnet biologi. Välkomna att söka senast 1 februari 2023!

”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” undersöker om stödutsättning av torsklarver är ett sätt att stärka det utsatta östra beståndet. Projektet genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Här hålls torsk, som ska reproducera sig genom naturlig lek. I nästa steg ska små torsklarver kläckas för att sedan sättas ut på ett antal utsättningsplatser i Östersjön. Nu kan du göra ett virtuellt besök på forskningsstationen och bland annat kika på hur projektet går till från insamling av avelstorsk till utsättning av torsklarver i Östersjön, se hur vattenreningen på stationen fungerar och hur salthalt, syrehalt och temperatur regleras.

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön